Alle projekt inddeles i faser, hvor hver fase skal godkendes før man går videre til den efterfølgende fase. Hver fase prissættes separat og man kan afbryde samarbejdet ved slutningen af en fase. Der faktureres efter hver fase eller ultimo måneden.

Forskellige projekter vil indeholde forskellige faser, her er et eksempel på et forløb:

Kontakt os her for spørgsmål

Fase forklaring og inddeling

1

Møde med kunden hvor projektets omfang, ønsker, behov og krav samt budget aftales, som regel uden beregning.

2

Udarbejdelse af køreplan inkl. forslag til faseinddeling, samt honorar aftale til accept.

3

Analyse, programmering og opgavebeskrivelse.

4

Idé skitser evt. flere løsningsmodeller, beskrivelse med farver og materiale forslag.
Udvælgelse af forslag til videre bearbejdning.

5

Videre bearbejdning evt. 3D visualisering og fastlæggelse af løsningsmodel.

6

Myndighedsprojekt
( hvis projektet kræver det )

7

Hovedprojekt med detaljer, evt. indhentning af tilbud.

8

Gennemførelse af projektet.

9

Opfølgning

KONCEPTUDVIKLING/ RETAIL DESIGN

Vi skaber rum/indretninger og omgivelser der fortæller autentiske historier og skaber unikke oplevelser for kunderne og som er et funktionelt og optimalt redskab for de ansatte.

Et succesfuldt koncept er et samspil mellem eyecathing design, høj funktionalisme og god atmosfære for både kunderne og de ansatte.

Vi laver unikke løsninger indenfor Instore materiale, shop in shop koncepter, butikskoncepter, kædekoncepter, messestande, arbejds- og strategimodeller, med forankring i
shopping/bevægelses/adfærds mønstre og kundestrøms analyser med udgangspunkt i basale instinkter, forbruger indsigt og de underliggende menneskelige kognitive processor og psykologi.

Vi gør en ære i at finde den optimale balance mellem kvalitet, pris, levering og levetid, samt overholdelse at leveringsterminer og budgetter.

ARKITEKTUR

RENOVERING
OMBYGNING
TILBYGNING
NYBYGNING

GRAFISK DESIGN

Grafisk Design er den visuelle kommunikation af komplekse idéer i den simpleste form. Grafisk Design gør information mindre kedelig.

Vi udvikler grafisk design fra visitkort over brochurer/foldere, layout på hjemmesider, til biler, skiltning, facader og 100kvm store bannere til byggestilladser.

Design

“Design is thinking made visual” Saul Bass Analyse, Programmering, Skitsering, Præsentation, Udvælgelse, Projektering, Gennemførelse, Opfølgning

INDRETNING

Alle vores projekter tager udgangspunkt i kundens ønsker, krav og drømme og løses i respekt for eksisterende arkitektur, stil og omgivelser og med stor forståelse for kundens budget.

Vi løser opgaver fra det vigtige lille projekt til nøglefærdige totalløsninger for erhverv, institutioner, den offentlige sektor og private kunder.

Disponering og idéudvikling i samspil med kunden.
Indretning af:

KØKKEN
BADEVÆRELSE
MØBLERINGSPLANER
OFFENTLIGE RUM
SHOWROOM
KONTORER
INSTITUTIONER
FIRMA DOMICILER
BELYSNINGSPLANER
FARVE- OG MATERIALEVALG
MYNDIGHEDSPROJEKT
INDHENTNING AF TILBUD
KONTRAHERING OG BYGGESTYRING
INDKØB AF BELYSNING, INVENTAR OG MØBLER
AFLEVERING
OPFØLGNING

DESIGN

ARKITEKTUR

INDRETNING

KONCEPTUDVIKLING

GRAFISK DESIGN